+45 9678 0056


Vi er en del af lokalsamfundet

Botilbuddet Dianalund er et botilbud for voksne over 18 år. Vi er godkendt efter servicelovens §107. Borgerne har eksempelvis ADHD, skizofreni, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, hjerneskade og/eller misbrugsproblematikker.

Vi arbejder ud fra den enkelte borgeres individuelle behov, interesser og formåen. Fælles for alle borgerne er fokus på indarbejdelse af ADL-træning i hverdagen.

Vi bruger omgivelserne og de muligheder de giver for aktiviteter. Vi er en del af lokalsamfundet og arbejder på at borgerne og botilbuddet skal være en integreret del af landsbyens fællesskab så vidt det er muligt.

 

 

 

Botilbuddet Dianalund

Vi er en del af lokalsamfundet

Botilbuddet Dianalund er et botilbud for voksne over 18 år. Vi er godkendt efter servicelovens §107. Borgerne har eksempelvis ADHD, skizofreni, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, hjerneskade og/eller misbrugsproblematikker.

Vi arbejder ud fra den enkelte borgeres individuelle behov, interesser og formåen. Fælles for alle borgerne er fokus på indarbejdelse af ADL-træning i hverdagen.

Vi bruger omgivelserne og de muligheder de giver for aktiviteter. Vi er en del af lokalsamfundet og arbejder på at borgerne og botilbuddet skal være en integreret del af landsbyens fællesskab så vidt det er muligt.

 

 

 

KONTAKT

Afdelingsleder Bolette Mølgaard

41 77 65 45
bm@ekkofonden.dk
Få EKKOmagasinet i din indbakke